Naslovna » Arhiva » Konkursi, oglasi, tenderi 2016.

Konkursi, oglasi, tenderi 2016.


PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

 

JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2016 godinu
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2016 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

 

 

OGLASI

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 9/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.12.2016.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 8/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.11.2016.

 

OTUĐENјE OTPADNOG JESTIVOG ULjA
(BROJ 6/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.09.2016.

 

OTUĐENјE GROŽĐA
(BROJ 7/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.09.2016.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 5/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2016.

 

OTUĐENјE MOTORNIH VOZILA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 3/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Spisak vozila - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Napomena 1 - 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Napomena 2- 14.06.2016.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 4/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 

OGLAS ZA PRODAJU TONER KASETA
(BROJ 2/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

TRENUTNO NEMA OBAVEŠTENјA

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA RADNE OBUĆE ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE
(BROJ 184/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 04.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -26.01.2017.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTU OD POSEBNOG ZNAČAJA
(BROJ 175/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -29.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 01.12.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA I OPREMANјE AP RAJETIĆI - IZVOR
(BROJ 156/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.10.2016
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka - 28.10.2016
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје - 28.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1 - 04.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2- 04.11.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -19.10.2017.

 

USLUGA CERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA MARKE DODGE, KRAJSLER JEEP SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA
(BROJ 136/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -05.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.11.2016.

 

NABAVKA FASCIKLI I REGISTRATORA
(BROJ 127/2016)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.08.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -05.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 15.09.2016.

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA TRAKTORE I TERETNA VOZILA
(BROJ 112/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 12.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 01.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 12.09.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA – STAVLjANјE U FUNKCIJU SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU U OBJEKTU UŽIČKA BROJ 23
(BROJ 129/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 12.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -19.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 02.09.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -03.11.2016.

 

USLUGA CERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA MARKE DODGE, KRAJSLER JEEP SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA.
(BROJ 111/2016)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Odluku o obustavi postupka - 16.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 26.08.2016.

 

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 131/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 19.09.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 26.09.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 1-21.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 31.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -02.11.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 2-01.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 04.04.2017
 Preuzmite dokument Odluku o izmeni ugovora - 18.09.2017

 

NABAVKA REZANOG CVEĆA, POZAMANTERIJE I DEKORATIVNOG SADNOG MATERIJALA ZA ENTERIJER
(BROJ 185/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.01.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -17.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 -10.03.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA LIFTOVA SA MIKROPROCESORSKIM UPRAVLjANјEM OLTES SAMER SEK
(BROJ 186/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -03.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -14.09.2017.

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 178/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.12.2016
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 21.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -09.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -02.02.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA
(BROJ 154/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 14.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -03.02.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 153/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 10.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 i 3 - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 10.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 16.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 -17.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 -17.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 -25.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 -25.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 -25.01.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENјA
(BROJ 151/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 25.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 25.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 5- 26.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2-16.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 -16.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1-06.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3-06.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4-06.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 7-06.02.2017.

 

NABAVKA REZANOG CVEĆA, POZAMANTERIJE I DEKORATIVNOG SADNOG MATERIJALA ZA ENTERIJER
(BROJ 171/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 20.12.2016

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA SNEGA
(BROJ 146/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -25.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -28.12.2016.

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA
(BROJ 150/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 18.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -08.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -16.12.2016.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 142/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -18.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2016.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SPLIT JEDINICA
(BROJ 134/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 07.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 07.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 05.12.2016.

 

NABAVKA KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 139/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.11.2016.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA, ODRŽAVANјA I POPRAVKI UGOSTITELjSKE OPREME
(BROJ 137/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1- 04.10.2016
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2- 07.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 07.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -08.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1 - 29.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2- 29.11.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA MODERNIZACIJI LIFTOVSKOG POSTOJENјA U ZGRADI U ULICI NEMANјINA 22-26
(BROJ 122/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Izmenjena stranica - 05.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 05.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 12.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 12.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.11.2016.

 

NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE, SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE, SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE I SEKTORA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA
(BROJ 96/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.06.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 12.07.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 18.07.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 19.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -04.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 16.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4 - 26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 5- 26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 6 - 26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 7- 26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2- 06.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1- 02.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3- 02.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 8- 02.12.2016.

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 64/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 03.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 07.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.07.2016

 

NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANjE
(BROJ 145/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -17.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 1 - 28.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2- 29.11.2016.

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 123/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 05.09.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -14.10.2016.

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 116/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.07.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -22.09.2016.

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA
(BROJ 117/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.07.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -02.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -22.09.2016.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANјA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 120/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 01.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.09.2016.

NABAVKA USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENјA ZAVESA, PODNIH PROSTIRKI, TAPACIRANOG KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA, PODNIH OBLOGA I ZIDOVA
(BROJ 115/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 05.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2016.

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 88/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -04.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 01.09.2016.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 105/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 17.08.2016.

 

LIMARSKO FARBARSKE USLUGE I UGRADNјA VETROBRANSKIH STAKALA
(BROJ 99/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 07.09.2016.

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 84/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.06.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 30.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 04.07.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 08.07.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 4 - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 5 - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 13.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 16.08.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije- 16.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 18.08.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 18.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1 - 26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2- 26.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3- 26.08.2016.

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 75/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 27.05.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 02.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P5- 12.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 08.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3- 08.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4- 08.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 18.08.2016.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 86/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 09.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 09.08.2016.

 

NABAKA FASCIKLI I REGISTRATORA
(BROJ 98/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.06.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.06.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluku o obustavi postupka - 20.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 02.08.2016.

 

NABAVKA ELEMENATA ZA OPREMANјE ENTERIJERA ZA POTREBE NOVOG KORISNIKA OBJEKTA U BULEVARU KRALjA ALEKSANDRA 84
(BROJ 71/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 01.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 4 - 09.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 5 - 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 6 - 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 7 - 13.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 8 - 13.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 9 - 13.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1- 17.06.2016.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije- 17.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 10 - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 11 - 21.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 12 - 21.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 22.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 13 - 22.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 14 - 24.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 15 - 27.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 11.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 11.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 09.09.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU EE, TT I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 74/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 17.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.08.2016.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANјE VOZILA- ZA SVE VRSTE VOZILA
(BROJ 79/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.07.2016.

 

NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANјA I IZRADE LOKALNO-RAČUNARSKIH MREŽA
(BROJ 62/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 03.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 13.06.2016.

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2016.

 

NABAVKA USLUGA PRENјA, PEGLANјA I HEMIJSKOG ČIŠĆENјA
(BROJ 78/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P3- 12.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1 - 26.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2 - 28.07.2016.

 

NABAVKA SVEŽE, SMRZNUTE, REČNE I MORSKE RIBE.
(BROJ 66/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 18.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 28.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 08.07.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI UNUTRAŠNјE GREJNE INSTALACIJE U OBJEKTU U ULICI BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA BROJ 84
(BRОЈ 56/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.07.2016.

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 16.09.2016.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BRОЈ 28/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Dopuna kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 2
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora I
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora II
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora III
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 - 31.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 - 31.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9 - 07.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8 - 15.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 - 24.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 - 07.07.2016.  Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P1 - 07.03.2017.

 

PRODUŽENJE SOFTVERSKOG OSIGURANJA POSTOJEĆEG LICENCNOG SOFTVERA I NABAVKA DODATNOG LICENCNOG SOFTVERA KOMPANIJE MICROSOFT ZA ORGANE DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBE VLADE
(BROJ 76/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude na engleskom
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 08.06.2016.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANјA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 67/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 27.05.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 27.05.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 03.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 21.06.2016.

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BROJ 72/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 06.02.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA POTREBE NOVOG KORISNIKA OBJEKTA U BULEVARU KRALjA ALEKSANDRA 84
(BROJ 70/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 24.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 4 - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.06.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANјINA BROJ 22-26
(BRОЈ 54/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 2
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 24.06.2016.

 

NABAVKA SVEŽEG, KONZERVISANOG I SMRZNUTNOG VOĆA I POVRĆA
(BRОЈ 36/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 10.06.2016.

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BRОЈ 35/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 4
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.06.2016.  Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 20.06.2017

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BRОЈ 37/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena i dopuna nove kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2016.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA FONTANE „PALATA SRBIJA“
(BRОЈ 18/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA I VINA
(BRОЈ 25/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora 2

 

NABAVKA COCA COLE I SCHWEPPES-A
(BRОЈ 33/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA HORTIKULTURU, VRTNOG I SOBNOG BILjA
(BRОЈ 20/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora 4

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BRОЈ 10/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BRОЈ 27/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA „SECURITON“
(BRОЈ 12/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE I INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANjE I SEKTORA ZA REPZREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE
(BRОЈ 24/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KOVERATA
(BRОЈ 4/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BRОЈ 7/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SVEŽEG SVINјSKOG MESA
(BRОЈ 2/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o izmeni ugovora - 07.02.2017

 

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA
(BRОЈ 1/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA

(BRОЈ 6/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BROJ 155/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZAPOSLENIH U SEKTORU ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 183/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -30.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -27.01.2017.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 179/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 14.12.2016

 

NABAVKA OPREME ZA UNAPREĐIVANјE E-MAIL SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE
(BROJ 181/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 - 05.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2-16.01.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISA I POPRAVKE KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 182/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -10.01.2017.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 166/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 06.12.2016
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 05.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -10.01.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULAZA U ULICI NEMANјINA 22
(BROJ 174/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.12.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 05.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -28.12.2016.

 

NABAVKA VATROGASNIH SREDSTAVA ZA GAŠENјE POŽARA
(BROJ 176/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -30.12.2016.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA CENTRALNOG SISTEMA NADZORA I UPRAVLjANјA-SAUTER
(BROJ 169/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -22.12.2016.

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA RAZLIČITE ŠTAMPARSKO - KNјIGOVEZAČKE OPREME (ROTAPRINT, HAJDEBERG, BORG, MAKSIMA...)
(BROJ 167/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.11.2016
 Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora -09.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -19.12.2016.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA ZAMENI DOTRAJALIH ELEMENATA ENTERIJERA U PRESS SALI VLADE REPUBILKE SRBIJE
(BROJ 173/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.11.2016
 Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora -05.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 -16.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 -19.12.2016.

 

USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 159/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -22.12.2016.

 

NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI I UREE
(BROJ 158/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -25.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1-07.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 05.01.2017.

 

NABAVKA RADOVA NA IZRADI OSVETLjENјA U KOMPLEKSU VILE MIR
(BROJ 180/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.12.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.12.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -12.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 14.12.2016.

 

NABAVKA DNS INTERNET DOMENA DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 147/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.11.2016
 Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora -06.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -09.12.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI – DORADI OBJEKTA ZA OBEZBEĐENјE VILE BOKELjKA U TOLSTOJEVOJ 2A
(BROJ 172/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.11.2016
 Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora -05.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -13.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni Ugovora - 04.05.2017.

 

NABAVKA GLIKOLA
(BROJ 164/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.11.2016
 Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora -02.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -13.12.2016.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI STEPENIŠTA NA VILI ZLATNI BREG U SMEDEREVU
(BROJ 170/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -30.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -13.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -20.04.2017.

 

NABAVKA OPREME ZA ŠTAMPARIJE
(BROJ 168/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 17.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -29.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1-06.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 -13.12.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI, ZAMENI I PRERADI SVIH ŠAHTI U KOMPLEKSU VILE MIR
(BROJ 163/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.11.2016
 Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora -02.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -13.12.2016.

 

NABAVKA USLUGE TAPACIRANјA NAMEŠTAJA U OBJEKTU VOROVO
(BROJ 165/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 22.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 08.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o iymeni ugovora -01.03.2017.

 

NABAVKA USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH
(BROJ 144/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -29.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 12.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 12.12.2016.

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 162/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -25.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -06.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni Ugovora - 04.10.2017.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE GRAĐEVINSKE BRAVARIJE I STOLARIJE
(BROJ 149/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -02.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 14.12.2016.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA ,,LABOR STRAUSS”
(BROJ 157/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.11.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -25.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -09.12.2016.

 

NABAVKA ALATA I INSTRUMENATA
(BROJ 152/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 07.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 07.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 07.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 09.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -07.12.2016.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA SISTEMA VIDEO NADZORA I KONTROLA ULAZA U SISTEM SALI
(BROJ 148/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -09.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -17.11.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZGRADNјI EVAKUACIONOG KOLSKOG IZLAZA U REZIDENCIJALNOM OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA 2A – BOKELjKA
(BROJ 143/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -18.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -28.10.2016.

 

ZAMENA STOLARIJE U KABINETSKOM PROSTORU PREDSEDNIŠTVA
(BROJ 135/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -30.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -24.10.2016.

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREĐAJA
(BROJ 138/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 16.09.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -05.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -20.10.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I RESTAURACIJI DELA FASADE OBJEKTA NA ANDRIĆEVOM VENCU BROJ 1 – FAZA 2
(BROJ 140/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -07.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.10.2016.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA DIZEL AGREGATA
(BROJ 124/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.08.2016.
 Preuzmite dokument Kоnkursna dоkumеntаciјa - 22.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -05.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.09.2016.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 125/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.08.2016.
 Preuzmite dokument Kоnkursna dоkumеntаciјa - 18.08.2016.
 Preuzmite dokument Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје - 19.08.2016.
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka - 19.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -30.09.2016.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA FISKALSNIH KASA
(BROJ 113/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.07.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 14.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 09.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 29.08.2016.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE APLIKACIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANјE
(BROJ 128/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.08.2016.
 Preuzmite dokument Kоnkursna dоkumеntаciјa - 19.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 09.09.2016.

 

NABAVKA MATERIJALA ZA ŠTAMPARIJE I KNјIGOVEZNICE.
(BROJ 118/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.07.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 28.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 07.09.2016.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „CANON“
(BROJ 114/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.08.2016.

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 109/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 01.08.2016.

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 110/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 01.08.2016.

 

SANACIJA RAVNIH KROVOVA ZGRADE U NEMANјINOJ 22-26
(BROJ 106/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 15.08.2016.

 

ADAPTACIJA GLAVNOG OBJEKTA U VOROVU
(BROJ 104/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 11.08.2016.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 97/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 15.08.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI STARE DRVENE LOVAČKE KUĆE U VOROVU
(BROJ 92/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 11.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -30.09.2016.

 

NABAVKA USLUGA SERVISA I POPRAVKE KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 108/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 22.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 22.07.2016.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA ŠTAMPARSKE I KNJIGOVEZAČKE OPREME-DUPLO
(BROJ 107/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2016.

 

NABAVKA USLUGA IZNAJMLjIVANјA OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENјE
(BROJ 102/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.06.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 27.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 27.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 28.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2016.

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA
(BROJ 103/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 29.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA HIGIJENSKOM ODRŽAVANјU UGOSTITELjSKIH PROSTORIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 101/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2016.

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE SPECIJALNIH TEPIHA
(BROJ 94/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2016.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 100/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2016.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANјA HRANE
(BROJ 90/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 15.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2016.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA KAMENIH I MERMERNIH OBLOGA GRAĐEVINSKIH ELEMENATA
(BROJ 89/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 13.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2016.

 

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA I PRILAZNIH PLATOA SA PRATEĆIM RADOVIMA U KOMPLEKSU PALATA „SRBIJA“.
(BROJ 83/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenоm ugovoru - 01.07.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 20.10.2016.

 

NABAVKA VATROGASNIH SREDSTAVA ZA GAŠENјE POŽARA
(BROJ 87/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.06.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.06.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 08.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1- 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 30.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 27.07.2016

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI PASARELE, PRILAZNIH STAZA I ULAZNOG DELA U VILI „MIR“,UŽIČKA 11-15
(BROJ 81/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 02.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 06.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -07.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2- 07.06.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 07.06.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3- 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 30.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenоm ugovoru - 15.07.2016.

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 85/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 30.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenоm ugovoru P1- 05.07.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenоm ugovoru P2- 05.07.2016.

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANјA OBEZBEĐENјA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 82/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 29.06.2016.

 

USLUGA SERVISIRANjA POLjOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 77/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 25.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 30.06.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE KROVNIH POVRŠINA PALATE „SRBIJA“
(BROJ 65/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 16.06.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 09.09.2016.

 

NABAVKA IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KAPIJA U TOLSTOJEVOJ BROJ 2, 2A I NEMANјINOJ BROJ 11
(BROJ 73/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1 - 08.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P2 - 08.06.2016.

 

NABAVKA USLUGA REPARACIJE STILSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 59/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 16.06.2016.

 

NABAVKE JE IZVOĐENјE RADOVA NA ZAMENI DELA KONDENZACIONE MREŽE NA FASADI OBJEKTA U ULICI NEMANјINA 22-26.
(BROJ 68/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora - 27.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.06.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI LANTERNI NA GARAŽAMA I SPOLjNIM TERASAMA PALATE „SRBIJA“
(BROJ 58/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 06.06.2016.

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELJENJE
(BROJ 61/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.05.2016.

 

ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BRОЈ 60/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.05.2016.

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU VOĆNјAKA I VINOGRADA
(BRОЈ 53/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 02.06.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 02.06.2016.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA U BEOGRADU I SMEDEREVU
(BRОЈ 55/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.05.2016.

 

NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU SPECIJALNE NAMENE ZA REZIDENCIJE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE
(BRОЈ 48/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.05.2016.

 

NABAVKA DELA OPREME ZA KONFERENCIJSKI SISTEM SA SIMULTANIM PREVODOM
(BRОЈ 49/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.05.2016.

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BRОЈ 57/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BRОЈ 42/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA APLIKACIJE ZA DAKTILOBIROE
(BRОЈ 30/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BRОЈ 40/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BRОЈ 45/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.05.2016.

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREĐAJA
(BRОЈ 17/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštewe o zaključenju ugovora

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BRОЈ 46/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENјA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENјA
(BRОЈ 41/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA JAJA
(BRОЈ 44/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA - IZRADA PLATFORME ZA LICA OMETENA U RAZVOJU U OBJEKTU TOLSTOJEVA BROJ 2
(BRОЈ 38/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA PIVA
(BRОЈ 43/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BRОЈ 39/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 6
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE PRANјA UNUTRAŠNјOSTI VOZILA ZA SVA VOZILA
(BRОЈ 34/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA ARHIVSKIH POLICA
(BRОЈ 32/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME TELEFONSKIH I FAKS APARATA, TELEFONSKIH CENTRALA I REZERVNIH IZVORA NAPAJANјA
(BRОЈ 29/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BRОЈ 19/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o izmeni ugovora - 16.11.2016

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA TENISKIH TERENA
(BRОЈ 26/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAKA USLUGE ODRŽAVANјA KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BRОЈ 23/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BRОЈ 16/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BRОЈ 21/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Ispravka poziva
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BRОЈ 14/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BRОЈ 9/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BAZENA I BAZENSKE OPREME
(BRОЈ 15/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BRОЈ 8/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o izmeni ugovora - 07.02.2017

 

NABAVKA BOJA I MATRICA ZA MAŠINE RISO I DUPLO

(BRОЈ 13/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA APETISANA

(BRОЈ 5/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILJA

(BRОЈ 3/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI TERASA I STAZA U REPREZENTATIVNOM OBJEKTU U VILI „VOROVO“ U ERDEVIKU
(BROJ 93/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.06.2016.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.06.2016.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI DELA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE NA OBJEKTIMA – PALATA SRBIJA I VILA „MIR“
(BROJ 95/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.06.2016.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.06.2016.
 Preuzmite dokument Izmena poziva - 10.06.2016.

 

SANACIJA DELA KROVNOG POKRIVAČA NA VILI ZLATNI BREG I TERASE NA SRPSKOJ KUĆI
(BRОЈ 80/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 

USLUGE LABORATORIJSKOG ISPITIVANјA VINA I RAKIJA PROIZVEDENIH NA EKONOMIJI U SMEDEREVU

(BRОЈ 63/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Obrazac ponude

 

POPRAVKA PLATFORME U OBJEKTU NEMANјINA 34 SA USLUGOM ODRŽAVANјA U GARANTNOM ROKU

(BRОЈ 50/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Obrazac ponude

 

POPRAVKA AUDIO VIDEO UREĐAJA

(BRОЈ 51/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Obrazac ponude
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena obrazasca ponude

 

NABAVKE USLUGE OBAVEZNOG GODIŠNјEG PREGLEDA LIFTOVSKIH POSTROJENјA

(BRОЈ 11/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Obrazac ponude
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obrazac ponude - novo

 

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava