Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

EKSPOZEI PREMIJERA

Premijeri Trajanje mandata Link
1. Đurica Jojkić 6. maj 1967 – 7. maj 1969.

/

2. Milenko Bojanić 7. maj 1969 – 6. maj 1974.

/

3. Dušan Čkrebić 6. maj 1974 – 6. maj 1978.

/

4. Ivan Stambolić 6. maj 1978 – 5. maj 1982.

 Preuzmite dokument

5. Branislav Ikonić 6. maj 1982 – 6. maj 1986.

 Preuzmite dokument

6. Desimir Jevtić 6. maj 1986 – 5. decembar 1989.

 Preuzmite dokument

7. Stanko Radmilović 5. decembar 1989 – 11. februar 1991.

 Preuzmite dokument

8. Dragutin Zelenović 15. januar 1991 – 23. decembar 1991.

 Preuzmite dokument

9. Radoman Božović 23. decembar 1991 – 10. februar 1993.

 Preuzmite dokument

10. Nikola Šainović 10. februar 1993 – 18. mart 1994.

 Preuzmite dokument

11. Mirko Marjanović 18. mart 1994 – 24. oktobar 2000.

 Preuzmite dokument

12. Milomir Minić 24. oktobar 2000 – 25. januar 2001.

 Preuzmite dokument

13. Zoran Đinđić 25. januar 2001 – 12. mart 2003.

 Preuzmite dokument

14. Zoran Živković 13. mart 2003 – 4. mart 2004.

 Preuzmite dokument

15. Vojislav Koštunica 4. mart 2004 – 7. jul 2008; 2. мандат од 15. маја 2007.

 Preuzmite dokument

16. Mirko Cvetković 7. jul 2008 – 27. jul 2012.

 Preuzmite dokument

17. Ivica Dačić 27. jul 2012 – 27. april 2014.

 Preuzmite dokument

18. Aleksandar Vučić 27. april 2014 – 31. maj 2017.

 Preuzmite dokument

19. Ana Brnabić 29. jun 2017 – 1. novembar 2023.

 Preuzmite dokument

20. Miloš Vučević 2. maj 2024 – danas

 Preuzmite dokument

 

DRŽAVNI OBJEKTI – SVEDOCI KONTINUITETA MODERNE DRŽAVNOSTI

 

Kulturno-istorijski značaj državnih objekata i zbirki umetničkih dela koje se nalaze u njima, deo su našeg izuzetno važnog nasleđa, o kojima od 1967. brine Uprava za zajedničke poslove republičkih organa osnovana odlukom Vlade Socijalističke Republike Srbije.
Danas su to protokolarno-poslovni objekti koji su sedišta službi republičkih organa, Predsedništva Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, ministarstava i drugih posebnih državnih kancelarija i agencija.
Veći broj ovih objekata uživa status spomenika kulture ili su delovi prostornih kulturno-istorijskih celina.

 

Palata Srbije


 Katalog Palata Srbija  Pogledajte Katalog Palata Srbija

* * *

 

GOVERNMENT BUILDINGS - WITNESSES TO THE CONTINUITY OF MODERN STATEHOOD

 

The cultural and historical significance of government buildings and collections of works of art located in them are part of our extremely important heritage, which has been taken care of since 1967 by the Administration for Joint Affairs of the Republic Bodies established by the decision of the Government of the Socialist Republic of Serbia.
Today, they are protocol and business facilities and seats of the republic bodies services, the Presidency of the Republic of Serbia, the Government of the Republic of Serbia, ministries and other special government offices and agencies.
Most of these buildings enjoy the status of cultural monuments or are parts of spatial cultural and historical units.

 

Palata Srbije


 Katalog Palata Srbija  Catalogue Palace Serbia

* * *

 

Informacija od javnog značaja

  • Informacija dostavlјena 18.11.2015. godine dnevnom listu "Blic", u vezi nabavke suhomesnatih proizvoda
  • Informacija dostavlјena 18.11.2015. godine dnevnom listu "Blic", u vezi cene obroka u restoranima UZZPRO

* * *

 

Beograd, 10.12.2014. godine - Uprava za zajedničke poslove republičkih organa dobitnik je Glavne nagrade DISKOBOLOS za 2014. godinu iz oblasti Projektovanje za Help Desk System, servis za servisno-tehničku podršku organa državne uprave.

 DISKOBOLOS za 2014. godinu

Foto: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Sistem za servisno-tehničku podršku predstavlјa moderan i funkcionalan softverski sistem koji se sastoji od web aplikacije kojoj korisnici pristupaju preko internet pretraživača i klijent aplikacije kojoj korisnici pristupaju iz interne računarske mreže. Ovaj istem omogućava da se kroz isti prate i realizuju zahtevi za obavlјanje različitih vrsta poslova od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, a prema organima državne uprave.

Nagrada DISKOBOLOS predstavlјa potvrdu primene modernog poslovanja i priznanje najuspešnijim ostvarenjima u primeni savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija koju tradicionalno, već 20-ti put, dodelјuje Jedinstveni informatički savez u saradnji sa Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), European Economic Chamber of Trade Commerce and Industry (EEIG), regionalnim privrednim komorama, informatičkim asocijacijama i velikim brojem domaćih eksperata, koji svi zajedno čine stručni žiri.

Na svečanosti koja je organizovana 10. decembra 2014. godine u Skupštini grada Beograda, priznanja su dodelјena u više kategorija: Proizvodnja, Projektovanje, Upravlјanje, Društvene delatnosti, Finansije, Zdravstvo, Obrazovanje, Usluge, Web ostvarenja, Stručni skupovi, IKT RTV emisije, IKT Izdavaštvo i Globalni partneri.


* * *


Beograd, 28.01.2014. godine
- Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa organizovali su Radni sastanak svih subjekata u sistemu centralizovanih javnih nabavki.

 Radni sastanak, 28.01.2014. godine

Foto: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Na sastanku je učestvovalo više od 100 predstavnika organa državne uprave. Sastanku su, između ostalih, u ulozi govornika, prisustvovali i gospodin Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, gospodin Radoslav Sretenović, Generalni državni revizor, gospodin Saša Varinac, Predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gospodin Bojan Terzić, koordinator Radne grupe za izradu Zakona o javnim nabavkama i gospođa Suzana Šulejić, sekretar Ministarstva finansija.

 Radni sastanak, 28.01.2014. godine

Foto: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Na sastanku je diskutovano o načinu i mogućnostima realizacije javnih nabavki putem tela za centralizovane nabavke kako je to određeno Zakonom o javnim nabavkama i sa istog je doneto više zaključaka.

 Radni sastanak, 28.01.2014. godine

Foto: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

 

Informacija od javnog značaja

 Preuzmite dokument  Informacija dostavljena 12.02.2013. godine dnevnom listu "Alo", u vezi rekonstrukcije fontane ispred palate "Srbija"

 

Informacija o ćiriličnom domenu

INFORMACIJA O ĆIRILIČNOM DOMENU drugog nivoa namenjenog organima uprave Republike Srbije koji odgovara domenu “gov.rs” i čiji naziv glasi “упр.срб“

Međunarodna organizacija ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), koja upravlja globalnim sistemom tekstualnih i numeričkih Internet adresa, odobrila je krajem oktobra 2009. godine nova pravila za uvođenje nacionalnih Internet domena na nelatiničnim pismima (Internationalized Country-Code Top-Level Domain, IDN ceTLD). Time je otvorena mogućnost da države širom sveta, pored postojećih nacionalnih Internet domena na latinici (kao što je .rs za Srbiju, .jp za Japan, ili .cn za Kinu), dobijaju i nacionalni Internet domen na svom službenom jeziku i pismu. U slučaju Republike Srbije, to će omogućiti upotrebu ćiriličnog pisma u adresama Internet prezentacija (npr. http://уззпро.упр.срб), elektronske pošte (npr. кабинет@уззпро.упр.срб).

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 10. novembra 2011. godine donela Zaključak 05 Broj: 030-8362/2011 u kome, između ostalog, stoji:

1. Određuje se da naziv Internet domena drugog nivoa namenjenog organima državne uprave koji odgovara domenu "gov.rs" glasi: "упр.срб".

2. Zadužuje se Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva da u saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa sačini Listu rezervisanih Internet domena za potrebe organa državne uprave na prvom nivou domena "срб".

Registracija domena organa uprave pod domenom “упр.срб“ će početi 15. februara 2012. godine. Informacije o potrebnoj dokumentaciji možete naći nastranici "Usluge".

Za sva dodatna obaveštenja možete se obratiti Sektoru za informatičku podršku, na telefon 011/363-1783, ili na e-mail administrator@uzzpro.gov.rs

 Preuzmite dokument  Zaključak Vlade

Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava