Naslovna » Arhiva » Konkursi, oglasi, tenderi 2014.

Konkursi, oglasi, tenderi 2014.


ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 1/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 

OGLASI


OTUĐENјE ULJA
(BROJ 6/2014)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 5/2014)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 4/2014)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

OTUĐENJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA I DEMONTIRANOG DOBOŠASTOG IZMENJIVAČA TOPLOTE
(BROJ 2/2014)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

OTUĐENJE PROZORA
(BROJ 1/2014)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PRETHODNO OBAVEŠTENJE

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA TONERA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA GORIVA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA I PRIPADAJUĆE OPREME

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGA FIKSNE TELEFONIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA BIROTEHNIČKE OPREME KONICA MINOLTA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

DODATNI USLUGE PRENOSA PUTEM OPITIČKIH VLAKANA
(BROJ 169/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju PP
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAŠTITI INSTALACIJE ZA ODVOD ATMOSFERSKIH PADAVINA
(BROJ 189/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 202/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 146/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA SISTEMA ZA ZAŠTITU INTERNET PREZENTACIJA DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 152/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 115/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA HORTIKULTURU, REZANOG CVEĆA, VRTNOG I SOBNOG BILjA
(BROJ 117/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P1 i P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 111/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA VOZILA MARKE ŠKODA I MARKE MERCEDES SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA, SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA I SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA TERETNIH VOZILA MARKE TAM, FIAT, IVECO SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA NA VOZILU
(BROJ 92/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P3
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za P2 i P7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 122/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA AUTOMATIKE SISTEMA KGH
(BROJ 45/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

HITNA SANACIJA POKRENUTOG DELA FASADE OBJEKTA
U RESAVSKOJ ULICI BROJ 24 U BEOGRADU
(BROJ 86/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluku o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA KOMPRESORA
(BROJ 44/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA GAZIRANIH I NEGAZIRANIH VODA
(BROJ 85/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

NABAVKA USLUGE SELIDBE I TRANSPORTA DOBARA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 60/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA KOMPRESORA
(BROJ 44/2014)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

NABAVKA DODATNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE U
REZIDENCIJI U UŽIČKOJ 23
(BROJ 31/2014)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA
PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 148/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 166/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

 

NABAVKA USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANјA LIFTOVA U OBJEKTIMA
REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 173/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAŠTITI INSTALACIJE ZA ODVOD ATMOSFERSKIH PADAVINA
(BROJ 142/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA HORTIKULTURU, REZANOG CVEĆA, VRTNOG I SOBNOG BILjA
(BROJ 77/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 151/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE GRAĐEVINSKE
STOLARIJE I BRAVARIJE
(BROJ 135/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE OPREME, KOMUNIKACIONE OPREME, ŠTAMPAČA I PRATEĆE INFORMATIČKE OPREME
(BROJ 129/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 5 i 8
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 12
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 13
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 14
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 15
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 16

 

IZVOĐENјE SANACIONIH RADOVA NA TERMOTEHNIČKOJ INSTALACIJI U OBJEKTU U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA 1
(BROJ 147/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA
(BROJ 145/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE LOKALNO-RAČUNARSKIH MREŽA
(BROJ 157/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 i 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽIH PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 144/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA SNEGA ISPRED OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 154/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA HORTIKULTURU,
VRTNOG I SOBNOG BILjA
(BROJ 159/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 130/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
(BROJ 143/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA ZA GRUPU OBJEKATA II
(BROJ 124/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava -1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava -2

 

IZRADA KOTLARNICE ZA GAS U KLUBU POSLANIKAE
(BROJ 133/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA, ODRŽAVANјA I POPRAVKE
UGOSTITELjSKE OPREME
(BROJ 140/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 2

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE GPS UREĐAJA ZA POZICIONIRANјE SLUŽBENIH VOZILA
(BROJ 136/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG MESA
(BROJ 139/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANјA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 93/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 113/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 125/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

SANACIJA SUTERENSKOG PROSTORA U ZGRADI NEMANјINA BROJ 11
I ZGRADI KNEZA MILOŠA BROJ 20
(BROJ 138/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽE, SMRZNUTE, REČNE I MORSKE RIBE ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 84/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA USLUGA PRANјA, PEGLANјA RADNE ODEĆE, STOLNјAKA, TEKSTILNE GALANTERIJE, ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 94/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

 

NABAVKA KONZERVISANOG I SMRZNUTOG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 96/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 123/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA PRANјA, PEGLANјA RADNE ODEĆE, STOLNјAKA, TEKSTILNE GALANTERIJE, ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 131/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SPLIT JEDINICA
(BROJ 108/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 100/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA SNEGA ISPRED OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 128/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA FISKALNIH KASA
(BROJ 101/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 110/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Обавештенје о обустави поступка

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA IMOVINE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 114/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA FASCIKLI I REGISTRATORA
(BROJ 104/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA LIMARSKO FARBARSKIH USLUGA I UGRADNјA VETROBRANSKIH STAKALA
(BROJ 95/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 81/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklju;enom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA DIZEL AGREGATA
(BROJ 91/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNJOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 53/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

 

NABAVKA OPREME ZA VIDEO NADZOR - ZGRADA PREDSEDNIŠTVA
(BROJ 33/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA MARKE AUDI, VW, ŠKODA, MERCEDES, FIAT, DODGE I CHRYSLER JEEP SA UGRADNJOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA I SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA MARKE ZASTAVA, MITSUBISHI, KIA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, NISSAN, FORD, RENAULT, DACIA, TERETNIH VOZILA MARKE TAM, FIAT I IVECO SA UGRADNJOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 15/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija I deo
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija II deo
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Prilog uz pojašnjenje 1 (VW)
 Preuzmite dokument Prilog uz pojašnjenje 1 (SKODA)
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi partija 2, 3 i 7

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 49/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 74/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE DELA RAVNIH KROVNIH POVRŠINA PALATE „SRBIJA“
(BROJ 27/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

VULKANIZERSKE USLUGE I CENTRIRANJE SVIH VRSTA VOZILA
(BROJ 71/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 80/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VINA
(BROJ 78/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 20/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA SVETILJKI, SIJALICA I PRATEĆEG MATERIJALA
(BROJ 68/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 51/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA OPŠTE NAMENE
(BROJ 63/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I OTKLANJANJA KVAROVA TRAFO STANICA
(BROJ 57/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA GAZIRANIH I NEGAZIRANIH VODA
(BROJ 28/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 11/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU ELEKTROENERGETSKIH, TELEKOMUNIKACIONIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 66/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 40/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 i 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 79/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA COCA COLE I SCHWEPPES-A
(BROJ 29/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacijaa
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA RADOVA NA DISLOCIRANJU IZMENJIVAČA TOPLOTE
ZA OBJEKAT ANDRIĆEV VENAC 1
(BROJ 34/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU SPECIJALNE NAMENE
ZA REZIDENCIJALNE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE
(BROJ 47/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 32/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANJINA BROJ 22-26
(BROJ 54/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DELA PLATOA PALATE SRBIJA
(BROJ 56/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KONFERENCIJSKOG SISTEMA ZA SALU U KLUBU POSLANIKA
(BROJ 48/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI DELA FASADNIH POVRŠINA
U PALATI SRBIJA
(BROJ 38/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME – TELEFONSKIH I FAKS APARATA, TELEFONSKIH CENTRALA I REZERVNIH IZVORA NAPAJANJA
(BROJ 18/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 36/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 30/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 i 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE INSTALACIJE
(BROJ 19/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA
(BROJ 16/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TV UREĐAJA
(BROJ 14/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA
(BROJ 6/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA BIROTEHNIČKE OPREME
„KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKAA
(BROJ 10/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SELIDBE I TRANSPORTA DOBARA
U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 23/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 1/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 2/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENJA VENTALICIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENJA
(BROJ 12/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA VIDEO NADZORA
ZA OBJEKAT U ULICI KNEZA MILOŠA BR. 20 U BEOGRADU
(BROJ 25/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG SVINJSKOG MESA
(BROJ 3/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KOVERATA
(BROJ 5/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

NABAVKA OPREME ZA MODERNIZACIJU VIDEO NADZORA U OBJEKTU VLADE, NEMANјINA 11
(BROJ 197/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA - OPREMA ZA UGOSTITELjSTVO
(BROJ 158/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 i 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE I RESTAURACIJE FASADE I GLAVNOG PROJEKTA DEKORATIVNE FASADNE RASVETE ZA OBJEKAT PREDSEDNIŠTVA RS U ULICI ANDRIĆEV VENAC 1, U BEOGRADU
(BROJ 176/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklju;enom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODGUŠENJE HORIZONTALNOG KANALIZACIONOG RAZVODA OKO OBJEKTA PALATA „SRBIJA“
(BROJ 186/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA DALjINSKOG GREJANјA ZA OBJEKAT U ULICI DEČANSKA BROJ 8 U BEOGRADU
(BROJ 208/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI I UREE
(BROJ 207/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA ZA OBJEKTE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 178/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZGRADNјI SISTEMA KLIMATIZACIJE ZA ELEKTROŠAHT FONATANE U OBJEKTU PALATA SRBIJA
(BROJ 192/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA DALJINSKOG GREJANJA ZA OBJEKAT U ULICI DEČANSKA BROJ 8 U BEOGRADU
(BROJ 201/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA FAN COIL APARATE U OBJEKTU
NEMANJINA BROJ 11
(BROJ 180/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 204/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA ŠTAMPARSKO-KNјIGOVEZAČKE OPREME
(BROJ 161/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 162/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA I UGRADNјA SEPARATORA MASTI ZA OBJEKAT U ULICI KNEZA
MILOŠA BROJ 20
(BROJ 184/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZRADA NADSTREŠNICE SVETLARNIKA U OBJEKTU
U BULEVARU KRALjA ALEKSANDRA 15
(BROJ 175/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA I UGRADNJA URANJAJUĆIH BARIJERA ZA SAOBRAĆAJNICU NA PLATOU U PALATI „SRBIJA“
(BROJ 194/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH
(BROJ 160/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 163/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 164/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA NOVOGODIŠNјIH PAKETIĆA ZA DECU ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 165/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA APLIKACIJA ZA RAD DAKTILOBIROA
(BROJ 170/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA ZAPOSLENIH LICA
(BROJ 172/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI VLAGE U OBJEKTU „KRALjIČINA VILA“ NA OPLENCU
(BROJ 179/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI DELA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE NA OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA- PALATA „SRBIJA“
(BROJ 193/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA MOTORNE OPREME
(BROJ 190/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA NEMOTORNE OPREME
(BROJ 188/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 132/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -Partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 2

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA SPOLjNјEG I
DEKORATIVNOG SVETLA PALATE SRBIJA
(BROJ 134/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TEPIHA
(BROJ 153/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA ŠTAMPARSKIH MAŠINA „RISO“ FORMATA A3 I A4
(BROJ 155/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI I UREE
(BROJ 167/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI OLUČNјAKA NA ZGRADI VLADE,
NEMANјINA BROJ 11
(BROJ 185/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA AUTOKOZMETIKE
(BROJ 150/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -Partija 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 141/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA
(BROJ 137/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 126/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 119/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VM WARE LICENCI
(BROJ 127/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE APLIKACIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANјE
(BROJ 105/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA REPARACIJE STILSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 120/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklju;enom ugovoru

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 118/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklju;enom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENјA
(BROJ 121/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklju;enom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklju;enom ugovoru P2

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANјA HRANE I VODE
(BROJ 99/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA ZAVESA, DRAPERIJA I SPECIJALNIH ZAVESA
(BROJ 112/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGE ČIŠĆENјA REZERVOARA GORIVA U OBJEKTU U ULICI
UŽIČKA BROJ 23, U BEOGRADU
(BROJ 109/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „CANON“, „KYOCERA“ I „TOSHIBA“
(BROJ 83/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA ALATA I INSTRUMENATA ZA ODRŽAVANјE INSTALACIJE I OPREME
(BROJ 82/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH PIVA
(BROJ 103/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA MESA OD DIVLJAČI
(BROJ 98/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DOBARA - PRODUŽENJE SOFTVERSKIH LICENCI
(BROJ 87/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

 

NABAVKA VM WARE LICENCI
(BROJ 88/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE IZRADE NOVE INTERNET PREZENTACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 102/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA LIMENE OPŠIVKE KROVA „KRALjIČINE VILE“ NA OPLENCU
(BROJ 90/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA KLIZNIH VRATA, AUTOMATSKIH VRATA I KAPIJA
(BROJ 52/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 97/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA DOBARA - ZAKUP OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENJE
(BROJ 89/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA ŠTAMPARSKO KNJIGOVEZAČKE OPREME „DUPLO“
(BROJ 67/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KAMENE OBLOGE TERASE U KLUBU POSLANIKA
(BROJ 73/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 65/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 69/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI DELA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE NA OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA- PALATA „SRBIJA“ I KLUB POSLANIKA U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 U BEOGRADU
(BROJ 61/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 75/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA GRBOVA
(BROJ 55/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 76/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA GARNIŠNI, VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 72/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DELA PLATOA KOD BAZENA U ULICI UŽIČKA BROJ 23, U BEOGRADU
(BROJ 59/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I OTKLANJANJA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 62/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA FRANKIR MAŠINE „POSTALIJA“
(BROJ 64/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 58/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI TERASE
OBJEKTA U ULICI GRAČANIČKA BROJ 8
(BROJ 39/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA NAMEŠTAJA ZA OPREMANJE SLUŽBENIH STANOVA I UGOSTITELJSKOG PROSTORA
(BROJ 24/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

 

NABAVKA GARNIŠNI, VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 50/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KAMENE OBLOGE TERASE
U KLUBU POSLANIKA
(BROJ 42/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELJENJE
(BROJ 43/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA ARHIVSKIH POLICA
(BROJ 9/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA DOJAVE POŽARA
ZA OBJEKAT U UL. VLAJKOVIĆEVA BROJ 3 U BEOGRADU
(BROJ 35/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI POSLOVNOG PROSTORA
ISPOD BRANKOVOG MOSTA
(BROJ 46/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA
(BROJ 41/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA U BEOGRADU I SMEDEREVU
(BROJ 26/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA POPRAVKE KOMPRESORSKOG POSTROJENJA
U OBJEKTU NEMANJINA 22-26
(BROJ 37/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE PRANJA UNUTRAŠNJOSTI SVIH VRSTA VOZILA
(BROJ 17/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA GRBOVA
(BROJ 22/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA BOJA I MATRICA
(BROJ 21/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILJA
(BROJ 13/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA TENISKIH TERENA
(BROJ 8/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU VOĆNJAKA I VINOGRADA
(BROJ 7/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA BRAŠNA I OSTALIH PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 4/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava