Naslovna » Arhiva » Dokumentа

Dokumentа

Akti Uprave

 Preuzmite dokument  Magacinsko poslovanje

 Preuzmite dokument  Nabavka, evidencija i plaćanje pečata, štambilja i faksimila

 Preuzmite dokument  Pružanje ugostiteljskih usluga

 Preuzmite dokument  Uputstvo o načinu naplate

 Преузмите документ  Baza pravnih propisa

 Преузмите документ  Bibliotečki poslovi

 Преузмите документ  Informativni bilten

 Preuzmite dokument  Izrada plana rada Uprave

 Preuzmite dokument  Sudski postupci

 Preuzmite dokument  Opšti poslovi

 Preuzmite dokument  Pravni poslovi

 Preuzmite dokument  Robno materijalno knjigovodstvo

 Preuzmite dokument  Uplate na blagajnama

 Preuzmite dokument  Plaćanje

 Preuzmite dokument  Izrada finansijskog plana

 Preuzmite dokument  Finansijsko knjigovodstvo

 Preuzmite dokument  Fakturisanje

 Preuzmite dokument  Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara

 Preuzmite dokument  Hortikultura i biodekoracija prostora

 Preuzmite dokument  Korišćenje reprezentativnih objekata

 Preuzmite dokument  Proizvodnja voća i održavanje neproizvodnih površina

 Preuzmite dokument  Prerada voća

 Preuzmite dokument  Održavanje vozila

 Preuzmite dokument  Poslovi saobraćaja

 Preuzmite dokument  Izrada i održavanje web prezentacije UZZPRO

 Preuzmite dokument  Razvoj i održavanje softverskih rešenja UZZPRO

 Preuzmite dokument  Servisiranje birotehničke opreme

 Preuzmite dokument  Korišćenje štamparskih usluga

 Preuzmite dokument  Investiciono i tekuće održavanje instalacija i opreme

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova fizičko tehničkog obezbeđenja

 Preuzmite dokument  Upravljanje hardverskim resursima u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Korišćenje usluga za poslove kompjuterbiroa

 Preuzmite dokument  Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

 Preuzmite dokument  Procedura Vrednovanje radne uspešnosti, nagrađivanje i napredovanje

 Preuzmite dokument  Procedura obuka zaposlenih

 Preuzmite dokument  Investiciono i tekuće održavanje objekata

 Preuzmite dokument  Uputstvo o otuđenju osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

 Preuzmite dokument  Postupci u toku pripreme i obavljanja internih revizija

 Preuzmite dokument  Ostvarivanje prava iz radnog odnosa

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova zaštite od požara

 Preuzmite dokument  Investicije

 Preuzmite dokument  Održavanje hardvera i softvera u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Uputstvo o načinu formiranja cena

 Preuzmite dokument  Uputstvo o načinu rada ugostiteljskih jedinica

 Preuzmite dokument  Servisiranje štamparskih i knjigovezačkih mašina za doradu

 Preuzmite dokument  Procedura za obračun i isplatu plata

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak javne nabavke

 Preuzmite dokument  Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak zaključenja ugovora iz postupaka javnih nabavki

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak centralizovane javne nabavke

 Preuzmite dokument  Opšti poslovi

 Preuzmite dokument  Pravni poslovi

 Preuzmite dokument  Upravljanje hardverskim resursima u sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Upravljanje incidentima

 Preuzmite dokument  Upravljanje pristupom

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite životne sredine

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova fizičko tehničkog obezbeđenja

 Preuzmite dokument  Povelja interne revizije UZZPRO

 • Direktiva o postupanju zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa u transportu vrednosti
  (br. 110-00-6/2012-04 od 12. marta 2012. g.)
 • Direktiva o izmenama i dopunama Direktive o postupanju zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa u transportu vrednosti
  (br. 110-00-12/2012-04 od 18. juna 2012. g.)
 • Pravilnik o kriterijumima i načinu korišćenja i pružanja usluga u objektu za potrebe reprezentacije u Beogradu u ulici Tolstojeva broj 2 - Klub poslanika
  (br. 110-00-7/2016-01 od 29.06.2016.)
 • Pravilnik o zaštitnoj, radnoj odeći i obući zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa,
  (broj 217-01-18/23-05 od 5.6.2023. godine)


 • Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći,
  (broj 217-01-18/23-05 od 5.6.2023. godine)


 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
  (broj 217-01-18/23-05 od 5.6.2023. godine)


 • Direktiva o načinu rada i postupanja domaćina objekta
  (br. 021-01-39/2012-01 od 27. decembra 2012. g.)
 • Direktiva o postupanju u slučaju vanrednih okolnosti radi zaštite poslovnih, reprezentativnih i rezidencijalnih objekata i obezbeđenja prohodnosti prilaznih saobraćajnica u zimskom periodu 2012/2013.
  (br. 021-01-35/2012-01 od 10.12.2012.)
 • Direktiva o načinu korišćenja garaža koje su u nadležnosti Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 110-00-8/2012-06 od 03. aprila 2012. g.)
 • Pravilnik o službenoj, zaštitnoj i radnoj odeći i obući zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 110-00-17/21-04 од 24. juna 2021. g.)
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2023. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2020. godinu
 • Direktiva - vozači
  (br. 021-01-66/2013-01 od 25.11.2013. g.)
 • Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidentiranja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

 • Direktiva o načinu otpremanja pošte
  (br. 021-01-13/2013-01 od 18. februara 2013. g.)
 • Direktiva o postupanju sa predmetima koji se arhiviraju i načinu čuvanja predmeta
  (br. 021-01-12/2013-01 od 18. februara 2013. g.)
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2022. godinu
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (broj 110-00-1/2019-04 od 20.02.2019. godine )
  Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na Pravilnik na sednici održanoj 06. marta 2019. godine,
  Zaključkom 05 Broj: 110-223/2019
 • Pravilnik o izmenanama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (broj 110-00-1/2021-04 od 18.01.2021. godine )
  Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na Pravilnik na sednici održanoj 04. februara 2021. godine,
  Zaključkom 05 Broj: 110-949/2021
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za zajednicke poslove republickih organa
  (Broj 110-00-8/2021-04 od 12. maja 2021. godine )
  Vlada RS dala saglasnost Zakljuckom 05 Broj: 110-4959/2021 od 27. maja 2021. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za zajednicke poslove republickih organa
  (Broj 110-00-18/2021-04 od 03. septembra 2021. godine )
  Vlada RS dala saglasnost Zakljuckom 05 Broj: 110-8593/2021 od 21. septembra 2021. godine
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2021. godinu
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2020. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2019. godinu
 • Direktiva o postupanju u skladu sa Odlukom o rasporedu radnog vremena i Kodeksom ponašanja
  (br. 021-01-19/2018-04 od 20.11.2018. g.)
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2019. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2018. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2017. godinu
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2018. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2016. godinu
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  za 2017. godinu
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  za 2016. godinu
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  za 2015. godinu
 • Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  za 2014. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  za 2015. godinu
 • Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  za 2013. godinu
 • Izveštaj centralne komisije za popis obaveza i potraživanja Uprave za zajedničke poslove republičkih organa sa stanjem na dan 31.12.2014. godine
  (br. 404-03-467/2015-04/1 od 27. februara 2015. godine)
 • Izveštaj centralne komisije za popis obaveza i potraživanja Uprave za zajedničke poslove republičkih organa sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
  (br. 404-03-540/2014-04 od 27. februara 2014.godine)
 • Izveštaj centralne komisije za popis obaveza i potraživanja Uprave za zajedničke poslove republičkih organa sa stanjem na dan 31.12.2012. godine
  (br. 404-03-379/2013-04 od 26.03.2013.)

 

 Preuzmite dokument  Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

 Preuzmite dokument  Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava