Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2014.

Конкурси, огласи, тендери 2014.


ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 1/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 Преузмите документ Оквирни споразум
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

ОГЛАСИ


ОТУЂЕЊЕ УЉА
(БРОЈ 6/2014)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 5/2014)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2014)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТУЂЕЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА И ДЕМОНТИРАНОГ ДОБОШАСТОГ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ
(БРОЈ 2/2014)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА
(БРОЈ 1/2014)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ТОНЕРА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ГОРИВА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ KONICA MINOLTA

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

ДОДАТНИ УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПИТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 169/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању ПП
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА
(БРОЈ 189/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 202/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 146/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 152/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 115/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ХОРТИКУЛТУРУ, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ВРТНОГ И СОБНОГ БИЉА
(БРОЈ 117/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П1 и П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 111/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ ŠKODA И МАРКЕ MERCEDES СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА И СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ TAM, FIAT, IVECO СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ВОЗИЛУ
(БРОЈ 92/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П3
 Преузмите документ Одлука о додели уговора за П2 и П7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ГРУПУ ОБЈЕКАТА II
(БРОЈ 122/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АУТОМАТИКЕ СИСТЕМА КГХ
(БРОЈ 45/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ХИТНА САНАЦИЈА ПОКРЕНУТОГ ДЕЛА ФАСАДЕ ОБЈЕКТА
У РЕСАВСКОЈ УЛИЦИ БРОЈ 24 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 86/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КОМПРЕСОРА
(БРОЈ 44/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГАЗИРАНИХ И НЕГАЗИРАНИХ ВОДА
(БРОЈ 85/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕЛИДБЕ И ТРАНСПОРТА ДОБАРА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 60/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КОМПРЕСОРА
(БРОЈ 44/2014)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора

 

НАБАВКА ДОДАТНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ У РЕЗИДЕНЦИЈИ У УЖИЧКОЈ 23
(БРОЈ 31/2014)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА
ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 148/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 166/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 173/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОД
АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА
(БРОЈ 142/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ХОРТИКУЛТУРУ, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ВРТНОГ И СОБНОГ БИЉА
(БРОЈ 77/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 151/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 135/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА И ПРАТЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 129/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 2
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - Партија 5 и 8
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 9
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 10
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 11
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 12
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 13
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 14
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 15
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

 

ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ТЕРМОТЕХНИЧКОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
(БРОЈ 147/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 145/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГE ИЗРАДЕ ЛОКАЛНО-РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
(БРОЈ 157/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖИХ ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 144/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СНЕГА ИСПРЕД ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 154/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ХОРТИКУЛТУРУ,
ВРТНОГ И СОБНОГ БИЉА
(БРОЈ 159/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 130/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 143/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ГРУПУ ОБЈЕКАТА II
(БРОЈ 124/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва -1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва -2

 

ИЗРАДА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГАС У КЛУБУ ПОСЛАНИКА
(БРОЈ 133/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ
УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 140/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -Партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -Партија 2

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ ГПС УРЕЂАЈА ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 136/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА
(БРОЈ 139/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 93/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 113/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 Преузмите документ Изменa конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 125/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

САНАЦИЈА СУТЕРЕНСКОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
И ЗГРАДИ КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 20
(БРОЈ 138/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 84/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА, ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА, ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 94/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 96/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 123/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА, ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА, ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 131/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СНЕГА ИСПРЕД ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 128/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 108/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 100/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СНЕГА ИСПРЕД ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 128/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 101/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П2

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 110/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 114/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 Преузмите документ Изменa конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 104/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 95/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 81/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештенје о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 91/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 53/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР - ЗГРАДА ПРЕДСЕДНИШТВА
(БРОЈ 33/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ AUDI, VW, ŠKODA, MERCEDES, FIAT, DODGE И CHRYSLER JEEP СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА И СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ ZASTAVA, MITSUBISHI, KIA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, NISSAN, FORD, RENAULT, DACIA, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ TAM, FIAT И IVECO СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 15/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација I део
 Преузмите документ Конкурсна документација II део
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Прилог уз појашњење 1 (VW)
 Преузмите документ Прилог уз појашњење 1 (SKODA)
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Oбавештење о обустави партија 2, 3 и 7

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 49/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 74/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАВНИХ КРОВНИХ ПОВРШИНА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 27/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ И ЦЕНТРИРАЊЕ СВИХ ВРСТА ВОЗИЛА
(БРОЈ 71/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 80/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 78/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 20/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 68/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 51/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТЕ НАМЕНЕ
(БРОЈ 63/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 57/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГАЗИРАНИХ И НЕГАЗИРАНИХ ВОДА
(БРОЈ 28/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 11/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 66/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 40/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 и 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 79/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА COCA COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 29/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДОВА НА ДИСЛОЦИРАЊУ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ
ЗА ОБЈЕКАТ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 34/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ
ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 47/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 32/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 54/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ПЛАТОА ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 56/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА ЗА САЛУ У КЛУБУ ПОСЛАНИКА
(БРОЈ 48/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ФАСАДНИХ ПОВРШИНА
У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 38/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ – ТЕЛЕФОНСКИХ И ФАКС АПАРАТА, ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И РЕЗЕРВНИХ ИЗВОРА НАПАЈАЊА
(БРОЈ 18/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 36/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 30/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 19/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 16/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТВ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 14/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 6/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „KONICA MINOLTA“ НА БАЗИ БРОЈА КОПИЈА/ОТИСАКА
(БРОЈ 10/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕЛИДБЕ И ТРАНСПОРТА ДОБАРА
У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 23/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 1/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 2/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТАЛИЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 12/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ВИДЕО НАДЗОРА
ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША БР. 20 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 25/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 3/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 5/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ ВИДЕО НАДЗОРА У ОБЈЕКТУ ВЛАДЕ, НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 197/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
(БРОЈ 158/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ ФАСАДЕ И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ДЕКОРАТИВНЕ ФАСАДНЕ РАСВЕТЕ ЗА ОБЈЕКАТ ПРЕДСЕДНИШТВА РС У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1, У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 176/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ OДГУШЕЊЕ ХОРИЗОНТАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ РАЗВОДА ОКО ОБЈЕКТА ПАЛАТА „СРБИЈА“
(БРОЈ 186/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ ДЕЧАНСКА БРОЈ 8 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 208/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 207/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 178/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОШАХТ ФОНАТАНЕ У ОБЈЕКТУ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 192/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ ДЕЧАНСКА БРОЈ 8 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 201/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА FAN COIL АПАРАТЕ У ОБЈЕКТУ
НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 180/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 204/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО-КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 161/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 162/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА И УГРАДЊА СЕПАРАТОРА МАСТИ ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 20
(БРОЈ 184/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ СВЕТЛАРНИКА У ОБЈЕКТУ
У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15
(БРОЈ 175/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА И УГРАДЊА УРАЊАЈУЋИХ БАРИЈЕРА ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ НА ПЛАТОУ У ПАЛАТИ „СРБИЈА“
(БРОЈ 194/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГA СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 160/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 163/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 164/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 165/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГE ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА АПЛИКАЦИЈА ЗА РАД ДАКТИЛОБИРОА
(БРОЈ 170/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
(БРОЈ 172/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВЛАГЕ У ОБЈЕКТУ „КРАЉИЧИНА ВИЛА“ НА ОПЛЕНЦУ
(БРОЈ 179/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА- ПАЛАТА „СРБИЈА“
(БРОЈ 193/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА МОТОРНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 190/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА НЕМОТОРНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 188/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 132/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -Партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -Партија 2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА СПОЉЊЕГ И
ДЕКОРАТИВНОГ СВЕТЛА ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 134/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту прaва
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕПИХА
(БРОЈ 153/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 155/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 167/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОЛУЧЊАКА НА ЗГРАДИ ВЛАДЕ,
НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 185/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 150/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -Партија 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -Партија 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -Партија 1

 

ННАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 141/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 137/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 126/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 119/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА VM WARE ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 127/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 105/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 120/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештенје о закљученом уговору

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 118/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештенје о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
(БРОЈ 121/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештенје о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештенје о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ И ВОДЕ
(БРОЈ 99/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА ЗАВЕСА, ДРАПЕРИЈА И СПЕЦИЈАЛНИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 112/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГE ЧИШЋЕЊА РЕЗЕРВОАРА ГОРИВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ
УЖИЧКА БРОЈ 23, У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 109/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“, „KYOCERA“ И „TOSHIBA“
(БРОЈ 83/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА AЛАТА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
(БРОЈ 82/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 103/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА МЕСА ОД ДИВЉАЧИ
(БРОЈ 98/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОБАРА - ПРОДУЖЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 87/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6

 

НАБАВКА VM WARE ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 88/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГE ИЗРАДЕ НОВЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 102/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ЛИМЕНЕ ОПШИВКЕ КРОВА „КРАЉИЧИНЕ ВИЛЕ“ НА ОПЛЕНЦУ
(БРОЈ 90/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КЛИЗНИХ ВРАТА, АУТОМАТСКИХ ВРАТА И КАПИЈА
(БРОЈ 52/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 97/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ДОБАРА - ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 89/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ „DUPLO“
(БРОЈ 67/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КАМЕНЕ ОБЛОГЕ ТЕРАСЕ У КЛУБУ ПОСЛАНИКА
(БРОЈ 73/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 65/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 69/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА- ПАЛАТА „СРБИЈА“ И КЛУБ ПОСЛАНИКА У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 61/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 75/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 55/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 76/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГАРНИШНИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 72/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ПЛАТОА КОД БАЗЕНА У УЛИЦИ УЖИЧКА БРОЈ 23, У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 59/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 62/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ФРАНКИР МАШИНЕ „ПОСТАЛИЈА“
(БРОЈ 64/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 58/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТЕРАСЕ
ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ГРАЧАНИЧКА БРОЈ 8
(БРОЈ 39/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ СЛУЖБЕНИХ СТАНОВА И УГОСТИТЕЉСКОГ ПРОСТОРА
(БРОЈ 24/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1

 

НАБАВКА ГАРНИШНИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 50/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КАМЕНЕ ОБЛОГЕ ТЕРАСЕ
У КЛУБУ ПОСЛАНИКА
(БРОЈ 42/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 43/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 9/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ДОЈАВЕ ПОЖАРА
ЗА ОБЈЕКАТ У УЛ. ВЛАЈКОВИЋЕВА БРОЈ 3 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 35/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИСПОД БРАНКОВОГ МОСТА
(БРОЈ 46/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА
(БРОЈ 41/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 26/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ПОПРАВКЕ КОМПРЕСОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 37/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ СВИХ ВРСТА ВОЗИЛА
(БРОЈ 17/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 22/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 21/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 13/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 8/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 7/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА БРАШНА И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 4/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа