Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2013.

Конкурси, огласи, тендери 2013.


ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

    Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

 

OГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА, INK-JET КЕРТРИЏА И РИБОНА
(број 11/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
(број 10/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(број 9/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

ОТУЂЕЊЕ ГРОЖЂА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
(број 7/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

ОТУЂЕЊЕ ГРОЖЂА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(Лицитација број 6/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

ОТУЂЕЊE ДВА РАСХЛАДНА ТУРБОКОМПРЕСОРА ТИПА „CARRIER“ И КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
(Лицитација број 5/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ПАПИРА
(БРОЈ 4/2013)

 Преузмите документ Преузмите документ у pdf формату

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГА ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ И ТАПАЦИРАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 34/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ФОНТАНА И ОПРЕМЕ
(БРОЈ 32/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА ГАРНИШНИ И ВЕНЕЦИЈАНЕРА
(БРОЈ 33/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СНЕГА ИСПРЕД ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ
(БРОЈ 31/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОДАТНЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА – ГРУПА ОБЈЕКАТА II (НЕМАЊИНА 4)
(БРОЈ 30/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ЗАПАЉИВЕ ИЗОЛАЦИЈЕ КАНАЛА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 23/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 24/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 27/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 29/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 28/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГАРНИШНИ И ВЕНЕЦИЈАНЕРА
(БРОЈ 26/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ЧИШЋЕЊА СНЕГА ИСПРЕД ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ
(БРОЈ 25/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНИХ ФАСАДНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 22/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА SIEMENS
(БРОЈ 19/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА SECURITON
(БРОЈ 18/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА BOSCH
(БРОЈ 17/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ И ТАПАЦИРАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 21/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ВИНА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 20/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СМРЗНУТЕ РИБЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 16/2013)

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ НОВИХ КОРИСНИКА
(БРОЈ 15/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(БРОЈ 14/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА ЗА САЛЕ У ОБЈЕКТУ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 12/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИХ РАДОВА И ПРАТЕЋИХ ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(БРОЈ 11/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 13/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ХИТНА САНАЦИЈА ПОКРЕНУТОГ ДЕЛА ФАСАДЕ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 8/2013)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11 И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 91/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом Захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 99/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Допуњено обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 98/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОБЈЕКТИМА НЕМАЊИНА 11 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 100/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 92/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1 и П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 97/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 96/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА IBM PROVENTIA
(БРОЈ 95/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

РАДОВИ НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОТРЕБАМА НОВОГ КОРИСНИКА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 88/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 93/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЛИЦЕНЦНИМ СИСТЕМСКИМ И КОРИСНИЧКИМ СОФТВЕРОМ
(БРОЈ 94/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
(БРОЈ 90/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 87/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 89/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 79/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 86/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ФОНТАНА И ОПРЕМЕ
(БРОЈ 84/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 82/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 81/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 80/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 75/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОБЈЕКТИМА НЕМАЊИНА 11 И НЕМАЊИНА 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 85/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 83/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СНЕГА ИСПРЕД ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ
(БРОЈ 77/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНИХ ФАСАДНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 78/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА У МАКЕДОНСКОЈ БРОЈ 4
(БРОЈ 76/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о zакљученом уговору

 

УСЛУГА ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И ПУМПИ СА ПРИПАДАЈУЋОМ АУТОМАТИКОМ
(БРОЈ 73/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о zакљученом уговору

 

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 74/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за    заштиту права

 

ИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ
(БРОЈ 71/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 72/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ РЕЗЕРВНОГ ИЗВОРА НАПАЈАЊА (ДИЗЕЛ АГРЕГАТА) ЗА ЛОКАЦИЈУ ТОЛСТОЈЕВА 2-2А
(БРОЈ 70/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору

 

НАБАВКА МОБИЛНОГ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 69/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УВОЂЕЊУ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2 - КЛУБ ПОСЛАНИКА
(БРОЈ 68/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТОГ ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 66/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 64/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П2

 

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА
(БРОЈ 65/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation to tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3

 

НАБАВКА ГАРНИШНИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРА, ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 58/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П1
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П2

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 67/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ У РЕЗИДЕНЦИЈИ У УЖИЧКОЈ 23
(БРОЈ 60/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 63/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВИНА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 62/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 61/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 59/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 51/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 57/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
Обавештење о ѕакљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 56/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П2
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П3

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 55/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 30/2013)
    Преузмите позив Преузмите позив у pdf формату

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ДОЈАВУ ПОЖАРА
(БРОЈ 54/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о ѕакљученом уговору П1

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА, ПЕГЛАЊА И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗА СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 49/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 53/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

САНАЦИЈА СТЕПЕНИШТА НА СВЕЧАНОМ УЛАЗУ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 52/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ВИРТУЕЛИЗАЦИЈУ
(БРОЈ 18/2013)
    Преузмите позив Преузмите позив у pdf формату

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ „AUDI“ СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА.
(БРОЈ 42/2013)
    Преузмите позив Преузмите позив у pdf формату

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛОВА ФАСАДНЕ ОБЛОГЕ ОБЈЕКТА
ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 50/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА
ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 48/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛИРАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОЛУКА ОД СНЕГА И СМРЗАВАЊА, НА ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 97/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 98/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНИХ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА
(БРОЈ 95/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 96/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО-КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 93/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ПРОСТОРА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВИНА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 94/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Скице
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 91/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
(БРОЈ 92/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
(БРОЈ 90/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА
(БРОЈ 85/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 89/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА E-MAIL СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 86/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЈАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 78/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛИРАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОЛУКА ОД СНЕГА И СМРЗАВАЊА, НА ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 87/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ПРОСТОРА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВИНА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 88/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Скице
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКЕ JE ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ПЛАТОУ И САОБРАЋАЈНИЦАМА ОКО ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 84/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 82/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛИМЕНОГ КРОВНОГ ПРЕКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 83/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДИСЛОЦИРАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ БРОЈ 1
(БРОЈ 80/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА АПЛИКАЦИЈЕ ЗА РАД ДАКТИЛОБИРОА
(БРОЈ 77/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КОНВЕРЗИЈУ КОТЛАРНИЦЕ НА ГАС У КЛУБУ ПОСЛАНИКА У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 74/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ И ОПРЕМЕ
(БРОЈ 81/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕПИХА
(БРОЈ 79/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 75/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 76/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ФИСКАЛНИХ КАСА EURO 500 HANDY И TRONICA CM 420
(БРОЈ 73/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 71/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВОЈ БРОЈ 6
(БРОЈ 69/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 70/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ПРОСТОРА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВИНА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 66/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Цртежи соба за дегустацију
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2 A
(БРОЈ 65/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Crtež konstrukcije
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВИДИКОВЦА И ДРВЕНОГ ВЕЊАКА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ ОБЈЕКТА „ ЗЛАТНИ БРЕГ“
(БРОЈ 67/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ И ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У УЗЗПРО И ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ИСТЕ
(БРОЈ 58/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ БЛОКА У ОБЈЕКТУ НА ТРГУ НИКОЛЕ ПАШИЋА БРОЈ 13
(БРОЈ 68/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документa Графички прилози уз спецификацију
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОБЈЕКТУ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2
(БРОЈ 64/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ПРОСТОРА БИВШЕ КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ У
УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 20
(БРОЈ 61/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДИЗАЈНА, ИНТРАНЕТ И ИНТЕРНЕТ МРЕЖЕ УЗЗПРО
(БРОЈ 63/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА Е-МАИЛ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 62/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ ГПС СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
(БРОЈ 60/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 59/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 56/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 52/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 55/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 57/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ЛИМАРСКО ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 51/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ БЛОКА У ОБЈЕКТУ НА ТРГУ НИКОЛЕ ПАШИЋА БРОЈ 13
(БРОЈ 53/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Графички прилози уз спецификацију

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
(БРОЈ 49/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 54/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА Е-МАИЛ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 43/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 48/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ВЕЗАНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАССР ПРИНЦИПА И ХИГИЈЕНСКО САНИТАРНОГ РЕЖИМА У РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
(БРОЈ 50/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ОГРАДЕ ОКО ВИЛЕ „ЗЛАТНИ БРЕГ“, СМЕДЕРЕВО ( 2 ФАЗА)
(БРОЈ 47/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 35/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 29/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите позив Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ И ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У УЗЗПРО И ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ИСТЕ
(БРОЈ 36/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 45/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ ЗАСТАВА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 41/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 44/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 46/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
(БРОЈ 38/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА МЕСА ОД ДИВЉАЧИ
(БРОЈ 33/2013)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа