Насловна » О нама » О Управи

О Управи

 Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26

Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26

Управу за заједничке послове републичких органа (у даљем тексту: Управа) основала је Влада (тадашње Републичко извршно веће) 1967. године Одлуком о оснивању Управе за опште службе републичких органа („Службени гласник СРС“, бр. 48/67 и 27/75), као организацију која врши одређене послове за потребе републичких органа и организација. Новом одлуком („Службени гласник СРС“ бр. 43/81), Управа мења назив и наставља да ради као Управа за заједничке службе републичких органа. Одлука из 1981. бива укинута Одлуком за заједничке службе републичких органа („Службени гласник СРС“, бр. 24/83 и 28/84) и до 1991. године Управа ради под именом Управа за заједничке службе републичких органа.

Одлуком о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, бр. 67/91, 79/02, 13/04), она наставља да ради под називом Управа за заједничке послове републичких органа.

 

 Влада Републике Србије, Немањина 11

Влада Републике Србије, Немањина 11

Уредбом о положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и Служби Савета министара („Службени гласник РС“, број 49/06) Управа за заједничке послове републичких органа преузима одређене предмете, архивску грађу, права, обавезе, опрему и средства за рад институција бивше Србије и Црне Горе и служби Савета министара које престају да раде.

Ступањем на снагу Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, бр. 63/13) 27. јула 2013. године, престаје да важи Одлука о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, бр. 67/91, 79/02 и 13/04).

 

Надлежност Управе

Управа, као стручна служба Владе, обавља стручне, техничке и друге заједничке послове за потребе Владе, министарстава, посебних организација и других државних органа у скаду са законом.

Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа