Именик

Дејан Матић в.д. Директора Управе+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
лок:15-55
19-19
Зорица Живковић-ТордаАдминистративни послови+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
лок:15-55
19-19
Сектор за информатичку подршку
Владан Јовановић помоћник директора +381 11 3622-091 , лок:16-76
Милован ЖагрићНачелник Одељењa за системско-техничку подршку +381 11 3631-499,лок:14-99
Начелник Одељењa за информационе системе и апликативну подршку
Ивица БлагданићНачелник Одељењa за ИКТ инфраструктуру +381 11 3631-499, лок:14-99
Владан ЛевајацНачелник Одељењa за биротехничке послове+381 11 3631-300, лок:12-70
Сектор за финансијско-материјалне послове
Ана Пантелић Помоћник директора+381 11 3616-610 , лок:11-10
Начелник Одељења за планирање и извршење буџета
Јанко МилошевићНачелник Одељења за рачуноводствене послове и финансијско извештавање+381 11 3631-428, лок: 14-28
Ђуро ЛевнаићНачелник Одељења за комерцијалне послове и руковање имовином+381 11 3631-599, лок: 15-99
Сектор за правне и административне послове
Милан Крстић Помоћник директора+381 11 3611-298,лок:14-35
Вера ЂоковићНачелник Одељењa за правне и опште послове +381 11 3610-135, лок:11-98
Оливера ЂурђевићНачелник Одељења за људске ресурсе+381 11 3616-310, лок:14-45
Љиљана Босић ЧавићНачелник Одељењa за јавне набавке+381 11 2658-875,
Смиља БогдановићНачелник Одељењa за информационо-документационе и библиотечке послове+381 11 3616-296, лок:16-20
Александар ПетрићНачелник Одељења за административне послове+381 11 3631-727, лок:17-27
Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање
Бојан Димкић в.д. помоћникa директора+381 11 3616-619, лок:12-72
Дејан СлавковићНачелник Одељења за инвестициону изградњу и управљање ризицима+381 11 3611-199, лок:12-32
Милић Симовић Начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање инсталација и опреме +381 11 3615-860, лок:17-27
Марко Цолић Начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање објеката +381 11 3631-668, лок:16-68
Сектор за послове саобраћаја
Оливера Дурлевић в.д. помоћникa директора  +381 11 3611-726 лок:11-55
Начелник Одељења саобраћаја
Драган Радовановић Начелник Одељења за логистику и одржавање возила +381 11 3616-442 лок:10-89
Сектор за угоститељске услуге
Дејан Закић в.д. помоћника директора +381 11 3614-860, лок:11-68
Верица Јевтић Начелник Одељења за набавку, контролу исправности, ускладиштење и дистрибуцију робе +381 11 3613-966, лок:11-68
Миланко Марић Начелник Одељења за угоститељско - протоколарне услуге: Немањина 11,Трг Николе Пашића 13, Краља Милана 14 и Толстојева 2 +381 11 2668-038
Срђан Јовановић Начелник Одељења за угоститељско-протоколарне услуге: Булевар Михајла Пупина 2, Омладинских бригада 1 и Поп Лукина 7-9 +381 11 301-9425
Саша Михајловић Начелник Одељења за угоститељско-ресторанске услуге: Немањина 22-26, Булевар краља Александра 84, Кнеза Милоша 20, Краљице Ане бб и у објекту Пореске управе +381 11 2658-732, лок:12-01
17-54
Слободан Кнежевић Начелник Одељења за угоститељско-ресторанске услуге: Бул. Краља Александра 15, Краља Милана 36, Влајковићева 3, Влајковићева 10 и Устаничка 29 +381 11 2855-058
Сектор за репрезентативне и резиденцијалне објекте
мр Александра СавовићПомоћник директора+381 11 3615-026, лок:15-46
Сандра Весић ТеслаНачелник Одељења за опште послове, очување културних добара и послове протокола+381 11 3014-098,
Јована ДрагићевићНачелник Одељења за уређење и одржавање резиденцијалних и репрезентативних објекта+381 11 3614-614 лок:16-25
Зоран МилосављевићНачелник Одељења Економије у Смедереву+381 26 671-528,
Душко ВранешевићНачелник Одељења за протоколарно-угоститељске услуге репрезентативних и резиденцијалних објеката+381 64 8167-341,
Одржавање веб презентације
Радинка МићовићПрограмер софтверских решења+381 11 3611-480, лок:14-80
Централа
Немањина 22-26+381 11 3613-734
Немањина 11+381 11 3614-621
Кнеза Милоша 20+381 11 3613-245
 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа