Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

* * *

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 6. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 6. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 7. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 7. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 8. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 8. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 9. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 9. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 10. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 10. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 11. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 11. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 12. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 12. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 13. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 13. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 14. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 14. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 15. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 15. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 16. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 16. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 17. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 17. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 18. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 18. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 19. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 19. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину

 

* * *

 

 Преузмите документ План јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 6. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 6. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 7. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 7. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 9. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 9. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 10. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 10. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 11. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 11. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 12. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 12. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 13. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 13. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 14. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 14. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 15. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 15. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 16. Одлуку о измени Плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 16. Измена плана јавних набавки за 2021 годину

 

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 2021. ГОДИНА

 

НАБАВКА СЕРИЈСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
(БРОЈ 215/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.01.2022
 Преузмите документ Образац понуде - 11.01.2022

 

НАБАВКА ДНЕВНЕ И НЕДЕЉНЕ ШТАМПЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
(БРОЈ 221/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.01.2022
 Преузмите документ Образац понуде - 06.01.2022

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 209/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 27.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.01.2022

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ „ПОКЛОН КАРТИЦА“ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 213/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 23.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО ЗАТВАРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА У ОБЈЕКТИМА УЗЗПРО
(БРОЈ 205/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 22.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА МАШИНЕ ЗА ФРАНКИРАЊЕ ПОШТЕ
(БРОЈ 206/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 21.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.12.2021

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРАНСПОРТА ПОШИЉАКА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ ОД ВРАТА ДО ВРАТА
(БРОЈ 204/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 21.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - измењен - 22.12.2021
 Преузмите документ Појашњење - 22.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ
(БРОЈ 200/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 20.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.12.2021

 

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗРАДИ И МОНТАЖИ ЗАШТИТНЕ INOX ОГРАДЕ
(БРОЈ 202/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 17.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ СЕРТИФИКАТА (ЗОБС)
(БРОЈ 198/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 15.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.12.2021

 

НАБАВКА УГРАДНИХ МАГНЕТА ЗА МАСКЕ РАДИЈАТОРА
(БРОЈ 203/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 14.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ДАКТИЛОБИРОЕ
(БРОЈ 197/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 13.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.12.2021

 

НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ КОНЗЕРВАТОРСКОГ НАДЗОРА НА ОБЈЕКТУ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 192/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 09.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 189/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 07.12.2021
 Преузмите документ Позив за подношење понуде - измењен - 13.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - измењен - 13.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.12.2021

 

НАБАВКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ АРХИВУ
(БРОЈ 195/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 03.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ
(БРОЈ 191/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 03.12.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.12.2021

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ВЕШТАЧКИХ ЈЕЛКИ И УКРАСА ЗА ЈЕЛКЕ
(БРОЈ 187/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.11.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 30.11.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.12.2021

 

НАБАВКА БАР КОД НАЛЕПНИЦА
(БРОЈ 184/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.11.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 25.11.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.12.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ У БАЗЕНИМА И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 180/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.11.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.11.2021

 

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНИХ ПРЕДМЕТА
(БРОЈ 159/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.10.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 11.10.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ БРОЈАЧКИХ МАШИНА NC 6100
(БРОЈ 112/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 02.08.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЗОНИРАЊА ПРОСТОРА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 70/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 20.05.2021

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 7/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.12.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 15.12.2021.
 Преузмите документ Обавештење учесницима у поступку лицитације - 04.01.2022.
 Преузмите документ Записиник о поступку отуђења из државне својине вина и ракије - 04.01.2022.

 

ОТУЂЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ ТОНЕР КАСЕТА
(БРОЈ 5/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.07.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 29.07.2021.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа